Sprchové desky

SPRCHOVÉ DESKY SCHEDEL –
BEZBARIÉROVÉ A DOBŘE PROMYŠLENÉ

Bezbariérové sprchové desky
BODOVÝ ODTOK

PŘIPRAVENO K POLOŽENÍ DLAŽBY
Systémy MULTISTAR® PLAN jsou z výroby utěsněné, bezbariérové sprchové desky pro bodový odtok vody. Po jednoduché, rychlé a čisté instalaci lze systémy ihned obložit. Doba schnutí není nutná. U desek s velikostí dlaždic o rozměrech 50 × 50 mm a více je možný bezbariérový přístup.

MULTISTAR® FLAT/LEVEL 18
• Sprchové systémy bez podkladového prvku
• Pro instalace s nízkou vrstvou potěru
• Odtok integrovaný do systému
• Díky vrstvě plsti není nutné používat těsnicí pásky

S HOTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
PLUSOVÉ BODY PROGRAMU SCHEDEL – VÝHODY PRODUKTU
• Základní myšlenka systému: vysoce kvalitní povrch z minerálního materiálu o tloušťce 6 mm, při výrobě nanesený na prvek z tuhé pěny (HDPS®), a s integrovaným spádem
• Protiskluzový povrch podle DIN 51097, skupina B
• Utěsnění podle normy DIN 18534-1 s přesahem plsti 70 mm po celém obvodu
• Lze řezat

PODKLADOVÝ SYSTÉM quadroU – snadno a rychle
Podkladový systém quadroU pro vyrovnání výškových nerovností v místě stavby zajišťuje při montáži časovou úsporu až 50 % v porovnání s běžným způsobem montáže. S nastavitelnými nožičkami se sprchové desky dají rychle přizpůsobit výškovým podmínkám na místě až o 15 mm. Montáž pomocí montážní pěny a montážního lepidla je rychlá a snadná.

VOLITELNĚ: SPRCHOVÉ DESKY S PODSTAVCEM/SOKLEM
• Adaptační prvek z minerálního materiálu v různých výškách
• Umožňuje bezespárové a homogenní zakončení sprchové desky, pokud není nainstalována v jedné rovině s podlahou
• Možnost umístit spáry se silikonovou výplní výše, aby nebyly v trvale vlhkém prostředí


ODTOKOVÝ ŽLAB

MULTISTAR® LINE
PŘIPRAVENO K POLOŽENÍ DLAŽBY
PLUSOVÉ BODY PROGRAMU SCHEDEL – VÝHODY PRODUKTU
• Systémové řešení včetně odtoku / odtokového žlabu a podkladových prvků pro vyrovnání výšky v místě stavby
• Lze okamžitě obložit
• Bezbariérový přístup od velikosti dlaždice 50 × 50 mm
• Integrovaný spád cca 2 %

BEZPEČNOST: TĚSNĚNÍ PRO SPRCHOVÉ DESKY
Vodotěsná plstěná vrstva s přesahem 70 mm po celém obvodu zajišťuje
optimální utěsnění přechodů k sousedním stavebním prvkům. Splňuje
požadavky normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I.

SPÁD ZE ČTYŘ STRAN
• Montáž na všech stranách v jedné rovině s potěrem
• Při obkládání berte v úvahu linie spádu.
• Žádný schod / spádová lišta směrem k potěru
• Doporučujeme instalovat sprchovou zástěnu na obloženou
sprchovou desku

JEDNOSTRANNÝ SPÁD
• Montáž v oblasti vstupu v jedné rovině s potěrem
• Doporučujeme pro zabudování do výklenku kvůli přerušení
spádu, pokládka dlaždic bez spádové lišty
• Doporučujeme instalovat sprchovou zástěnu na obložený potěr

MULTISTAR® LINE PLUS
S HOTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
PLUSOVÉ BODY PROGRAMU SCHEDEL – VÝHODY PRODUKTU
• Základní myšlenka systému: vysoce kvalitní povrch z minerálního
materiálu o tloušťce 6 mm, při výrobě nanesený na prvek z tuhé pěny
(HDPS®), a s integrovaným spádem
• Protiskluzový povrch podle DIN 51097, skupina B
• Základní tvary obdélník a čtverec nebo speciální tvary
• Těsnění podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-1, s
přesahem plsti 70 mm po celém obvodu pro profesionální utěsnění
přechodů na stěnu nebo k sousedním stavebním prvkům
• Integrovaný, utěsněný žlab s podlahovým odtokem
a výškou hladiny vody 35 nebo 50 mm
• Systém včetně podkladového prvku quadroU pro výškové nastavení na místě, volitelně s výškou 65 nebo 80 mm
• Podkladový prvek quadroU lze doplnit o zvukovou izolaci pro zvýšené požadavky
• Lze řezat

SCHEDEL Profi Chat