Vanová podpěra

VANOVÉ PODPĚRY

Podpěry pro vany a sprchové vaničky MULTISTAR® jsou vyrobeny z vysoce kvalitního HDPS®. Díky promyšlené instalaci zaručují spolehlivou koordinaci termínů v místě stavby a šetří tak čas i peníze. Inovativní technologie společnosti SCHEDEL nahrazuje při instalaci vany běžné zdění. Podpěry pro vany a sprchové vaničky SCHEDEL MULTISTAR® jsou přizpůsobeny vanám a sprchovým vaničkám renomovaných výrobců. K dostání je více než 2600 různých modelů. Podrobné montážní návody přispívají k bezproblémové, profesionální a stabilní montáži.

PLUSOVÉ BODY PROGRAMU SCHEDEL – VÝHODY PRODUKTU
• Odpadá časově náročné a špinavé zdění
• Rychlá a bezpečná montáž
• Povrch připravený k obložení
• Tepelná izolace
• Zvuková izolace
• Vysoká přesnost – šaty šité vaně na míru!
• Bez freonů

INSTALACE VANOVÉ PODPĚRY – MONTÁŽ

Montážní návod EBA 40046

• Vanovou podpěru s nasazeným stěnovým distančním držákem umístěte na podlahu.
Označte místo instalace podpěry. Montážní plocha musí mít dostatečnou nosnost
a být bez vibrací, čistá, odmaštěná a rovná.
Vyrovnání je možné pomocí nivelační stěrky nebo jiného vhodného materiálu.
Vytvořte výřez pro revizní otvor.
Montage Wannenträger

• Vyřízněte kanál/průchod pro trubku. Na žebrování podpěry naneste
dvousložkovou montážní pěnu SCHEDEL MULTISTAR®.
Montage Wannenträger

• Umístěte vanovou podpěru a vyrovnejte ji do vodorovné polohy.
Přibližně po 30 minutách odstraňte přebytečnou dvousložkovou montážní pěnu.
Montage Wannenträger

• Namontujte odtokovou soupravu SCHEDEL MULTISTAR®. Nasaďte vanu.
Pokud vana na okrajích a/nebo u dna při zatížení poklesne, podepřete ji dvousložkovou montážní pěnou. Připojte odtokovou soupravu k vaně.
Dávejte pozor na rovnoměrný přesah a odstup od stěny. Proveďte zkoušku těsnosti.
Montage Wannenträger

• Před nasazením vany naneste po celém okraji podpěry instalační pěnu.
Montage Wannenträger

• Uzavřete revizní otvor. K utěsnění všech spár použijte vhodný těsnicí materiál.
Montage Wannenträger

K montážnímu videu

SCHEDEL Profi Chat