Tiráž

Informace podle § 5 německého zákona o elektronických informačních a komunikačních službách:
Kunststofftechnik SCHEDEL GmbH

Oelsnitzer Straße 55Kunststofftechnik Schedel GmbH
08223 Falkenstein

Tel.: 03745 / 745-0
Fax: 03745 / 745-217

E-Mail:
Internet: www.schedel-gmbh.de

Zastoupená:
Jednatel: Markus Schedel, Oliver Schedel

Zapsána v rejstříku:
Číslo v obchodním rejstříku: HRB 7642 (Obvodní soud Chemnitz)

Daňové identifikační číslo podle § 27a německého zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 133 524 934

Informace podle § 5 německého zákona o elektronických informačních a komunikačních službách:
SCHEDEL Bad + Design GmbH

Oelsnitzer Straße 55Kunststofftechnik Schedel GmbH
08223 Falkenstein

Tel.: 03745 / 745-0
Fax: 03745 / 745-217

E-Mail:
Internet: www.schedel-badinnovation.de

Zastoupená:
Jednatel: Markus Schedel

Zapsána v rejstříku:
Číslo v obchodním rejstříku.: HRB 21161 (Obvodní soud Chemnitz)

Daňové identifikační číslo podle § 27a německého zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 234 868 951

Právní upozornění

Některá loga, obrázky a názvy značek použité na těchto webových stránkách jsou právně chráněny a jsou majetkem příslušných výrobců nebo držitelů autorských práv. Obsah podléhá našim autorským právům, použití je výslovně povoleno pouze s naším předchozím písemným souhlasem!

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži výše.

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou
rozhodčí komisí.

Informace k obrazovým materiálům

© Andy DeanHand of Architect on Computer Tablet Showing Living Room Illustration Photo Combination Over House Plans, Compass and Ruler. – fotolia.com
© Denis RozhnovskyTablet computer – fotolia.com
© Robert Kneschke Hände mit Thumbs up Zeichen – fotolia.com
© gudabaLight Gray background Dizzy-F, fullcolor – fotolia.com
© Frank Rohdeabstract elegant background design with space for your text – fotolia.com
© liotruLandkarten – fotolia.com
© kyslynskyyLeopard – fotolia.com (Broschüre Neuheiten)
© Patrizia TillyFrau beim Duschen – Regentropfen – Wellness / hairbeauty 24 – fotolia.com (Broschüre Multistar VISION)
© yanlevChildren – fotolia.com (Broschüre Multistar Kids World)

3D Vizualizace: www.archlab.de

Zřeknutí se odpovědnosti, informace o odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu.

Jako poskytovatel služeb neseme podle § 7 odst. 1 německého zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TGM) odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatelé služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat využívání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím není dotčena. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah na odkazovaných stránkách vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době uvedení odkazu zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době uvedení odkazu rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona myslitelná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Na obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách se vztahuje německé autorské právo. Příspěvky třetích stran jsou takto označeny. K reprodukci, úpravám, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorského zákona je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky není povoleno.

Provozovatelé stránek se vždy snaží respektovat autorská práva jiných osob nebo používat svá vlastní díla či díla ve veřejném vlastnictví.

Zdroj: eRecht24.de -Sören Siebert

SCHEDEL Profi Chat